Rondleiding

De praktijk is speciaal gebouwd om zo efficiënt en steriel mogelijk te kunnen werken.

Hierdoor is er veel comfort voor de patiënten en hun baasjes

De praktijk is een geheel van de volgende ruimtes:

In de spreekkamer wordt uw dier grondig onderzocht, nemen wij de tijd om naar uw verhaal te luisteren, en worden daarna alle gegevens van uw huisdier in de computer ingebracht. U krijgt uitgebreid uitleg over het probleem van uw huisdier.

In de spreekkamers is al het nodige aanwezig om dadelijk met een behandeling te starten en u van de nodige medicijnen te voorzien om thuis de behandeling voort te zetten.
Tevens is er heel wat didactisch materiaal aanwezig zodat u beter inzicht kan krijgen over de aandoening van uw huisdier.

Als tijdens het consult onvoldoende duidelijk wordt wat uw huisdier mankeert, kan een aanvullend onderzoek nodig zijn zoals RX, echo, bloedonderzoek, urine-onderzoek, bloeddrukmeting, enz… Al deze onderzoeken kunnen ter plaatse gebeuren.

 

DE PREPARATIERUIMTE

Als een patiënt een operatie moet ondergaan, zal hij eerst voorbereid moeten worden.
Dit omvat het in slaap brengen en het scheren en wassen van het operatieveld .
Vermits dit geen steriele handelingen zijn, gebeurt dit in deze speciale ruimte zodat de operatiekamer “steriel” kan blijven.

Foto: voorbereiding voor een operatie

Niet steriele ingrepen

Ook de” vuile” operaties, zoals het openen van een abces, het reinigen van tanden, spoelen van oren, … gebeuren in deze kamer.

In deze ruimte staat ook onze hondendouche. Deze is speciaal gemaakt om alle formaten van honden te kunnen wassen zonder zelf nat te worden.

  

Een patiënt die een operatie moet ondergaan, kan in onze praktijk terecht,
zowel voor de routine ingrepen als voor de meer gespecialiseerde operaties.
Eens de patiënt voorbereid is wordt hij naar één van de operatiekamers gebracht.
Hier bevindt zich de operatietafel en –lamp , het anesthesieapparaat met monitor en de nodige instrumenten om de operatie uit te voeren.

Vermits operaties steeds teamwerk zijn, zal er bij elke ingreep minstens één chirurg en een anesthesist aanwezig zijn.

Foto: Bij elke operatie is er steeds een anesthesist aanwezig.

Al het materiaal dat niet strikt noodzakelijk is voor de operatie bevindt zich niet in de operatiekamer.
Deze kamer is dus de “steriele” ruimte .
Omdat een operatieruimte een “steriele” ruimte is, gebeuren hier dus geen consulten en worden klanten niet toegelaten.
Deze ruimtes staan via een apparte ventilatie in “overdruk”. Dit wil zeggen dat er gezuiverde lucht in de kamer geblazen wordt maar er is gaan afzuiging. De lucht zal dus de kamer moeten verlaten en zorgt op deze manier als een soort sluis.

Foto: Operatie = teamwork

Radiografie

Bij onze verbouwingen in 2011 hebben we ineens geïnvesteerd in een hele nieuwe afdeling medische beeldvorming. Onze Rx werd vervangen door een digitaal toestel. Hiebij krijgen we binnen enkele seconden beelden van het inwendige van het dier op het scherm . Doordat het beeld digitaal is kunnen we veel meer detail zien, bepaalde vergrotingen doen en speciale metingen uitvoeren.

De beelden blijven bewaard op een apparte server. We kunnen deze beelden ook eenvoudig doorsturen voor interpretatie naar een specialist mocht dit noodzakelijk zijn.

Voor de diagnose van bepaalde aandoeningen is het onmisbaar.
Denk maar aan botbreuken maar ook hart- en longproblemen, blaasstenen,…

Ook de ruimte waarin deze apparaten staan is speciaal gebouwd. Dit wil zeggen dat er in de muren een laag is verwerkt die geen stralen doorlaten, ook de deuren zijn voorzien van een laag lood. Op deze manier kunnen we op een veilige manier werken.

Echografie

Ook de echografie is een middel om een diagnose te maken.
Hierdoor kunnen, met behulp van geluidsgolven, inwendige organen en eventuele afwijkingen eraan bekeken worden.
Ook kunnen er met behulp van de echograaf biopsies genomen worden voor verdere analyse in het labo.
Organen die in aanmerking komen voor onderzoek zijn : lever, milt, nieren, blaas, prostaat, baarmoeder, darmen,  …

Endoscopie

Door middel van deze camera kunnen we in elke “openening” van de huisdieren naar binnen kijken. Zo kunnen we ervoor zorgen dan een heel aantal ingrepen minder invasief zijn en dus makkelijker te verdragen voor de zieke dieren.

Foto : De hondenkennels, met extra grote kennels voor de grote rassen. In elke kennel ligt een vetbed zodat de dieren steeds zacht, warm en droog liggen.

Wij hebben drie ruimtes voor hospitalisatie: de hondenkennels, de katten- en konijnenkennels en de isolatieruimte.
In de kennels worden zieke dieren opgenomen als zij bijvoorbeeld een infuus moeten krijgen of meer uitgebreide onderzoeken moeten ondergaan. Ook intensief te behandelen dieren kunnen hier terecht. Elke kennel kan voorzien worden van een infuuspomp en een warmtelamp of warmtemat.
Dieren met een mogelijk besmettelijke ziekte worden in de isolatieruimte verzorgd zodat er geen besmetting naar andere dieren kan optreden.

Als uw huisdier voor een langere tijd moet opgenomen worden kan u na afspraak een bezoekje komen brengen.

Voor en na de operatie worden de dieren hier ondergebracht in een individuele kennel die als het nodig is verwarmd kan worden.

  

Foto links: De katten- en konijnenkennels, apart van de honden om stress bij de katten en konijnen te voorkomen.
Foto rechts: In de kennels is alles erop voorzien om uw dier intensieve zorgen te verschaffen: een infuuspomp met alarm, warmtelamp, zuurstoftoediening,

Labo onderzoeken in de praktijk

Omdat we steeds weer een betere service willen geven aan u en uw huisdier blijven wij investeren in de modernste apparatuur.

Eén van de meest waardevolle toestellen zijn de toestellen voor bloedanalyse. Hiermee kunnen we onnmiddellijk de belangrijkste testen uitvoeren en na ca 20minuten hebben we het resultaat reeds.

Het hematologie toestel geeft ons informatie over de verschillende bloedcellen.
Het biochemie toestel geeft ons meer informatie over de werking van de belangrijke organen.

Hematologie

Met dit toestel worden de verschillende bloedcellen gemeten en berekend.

We onderscheiden 3 groepen van cellen:de witte bloedcellen, de rode bloedcellen en de plaatjes.

Het is zeer belangrijk om deze waarden al bij het begin van een aandoening te kennen en eventuele veranderingen op te kunnen volgen.

 

 

Biochemie

Dit toestel (door de NASA ontwikkeld en getest) geeft in ongeveer 15 minuten een betrouwbare uitslag over de werking van een aantal belangrijke organen.
De voornaamste zijn de lever en de nieren. Maar ook de pancreas (alvleesklier), het suikergehalte (diabetes), bepaalde hormonen, elektrolyten (Na, K,..) enz

  • Dankzij deze toestellen moet u niet meer terugkomen voor het ophalen van de juiste medicatie. Dit spaart tijd en geld.
  • Patiënten die bij ons verblijven op “intensive care” kunnen beter opgevolgd worden. Door regelmatig bepaalde parameters te controleren kan de behandeling nauwkeurig worden aangepast aan de evolutie van de patiënt.
  • Ook in het weekend of ’s avonds kunnen we uw huisdier nog controleren en behandelen. We moeten dus niet meer wachten tot het externe labo terug open is.

Urine onderzoek

  • Er wordt een teststrip in de urine gestoken, waarmee we kunnen zien of er bepaalde stoffen zoals bijvoorbeeld bloed, eiwitten, suiker en ketonen in de urine aanwezig zijn. Ook de zuurtegraad wordt bepaald.
  • Daarna wordt het sediment onderzocht. Door urine te centrifugeren zullen de cellen in de urine bezinken. Deze kunnen dan onderzocht worden onder de microscoop.
  • Er wordt gekeken naar ontstekingscellen, bloed,  en heel belangrijk: kristallen.
    Kristallen kunnen gaan “samenklitten” en zo stenen vormen die meestal chirurgisch verwijderd moeten worden.
  • Urinekristallen komen normaal niet voor in de urine en kunnen als ze wel aanwezig zijn preventief behandeld worden met dieetvoeding (blaasgruisdieet) en/of medicijnen.

Extern Labo

Een extern labo is nog steeds onmisbaar. Er zijn nog speciale en moeilijke testen die niet in de praktijk kunnen uitgevoerd worden (controle van bepaalde medicatie, eiwitelectroforese,…)

Ook onderzoek van gezwellen die verwijderd werden kunnen hier uitgevoerd worden.

Microscopie

 

De microscoop wordt regelmatig gebruikt om huidafkrabsels, bloeduitstrijkjes, oorswabs, urine-uitstrijkje enzovoort te bekijken. Hiermee kunnen we onmiddellijk bepaalde aandoeningen zoals mijten, kristallen, afwijkingen in de bloedcellen, puncties, etc beoordelen.