Het chippen van paarden: te volgen procedure

Chippen Van Paarden

Het chippen van paarden en paardachtigen zal verplicht worden over de volgende periode :

 • Ten laatste op 1 juli 2006: paarden die naar het slachthuis vertrekken en paarden bestemd voor handel en uitvoer naar het buitenland.
 • Ten laatste op 1 juli 2007veulens geboren in 2006, paarden die op openbare plaatsen komen (wedstrijd, groepswandeling,…), paarden die van eigenaar veranderen.
 • Vanaf 2007: Alle nieuwgeboren veulens ten laatste op 4 maanden ouderdom of voordat ze van eigenaar veranderen.
 • Ten laatste op 1 juli 2008Alle paarden in België!

De nieuwe Europese wetgeving ivm het identificeren van paarden zal dus van kracht gaan volgens het vooropgestelde schema. Net zoals in onze buurlanden zullen in de nabije toekomst alle paarden en paardachtigen (=paarden,ezels,zebra’s en kruisingen) in ons land gechipt en geïdentificeerd moeten zijn.

Een samenvatting van het nieuwe koninklijke besluit (KB)

Algemeen

 • Als een paard gechipt wordt, moet eveneens van dit paard een signalement worden opgemaakt of gecontroleerd. Dit signalement wordt samen met het chipnummer en de gegevens van paard en eigenaar ingevuld op een identificatieattest. De dierenarts stuurt dit attest door en later ontvangt u, als eigenaar, een bewijs en/of paspoort en een mutatiedocument.
 • Op het ogenblik dat u uw paard laat chippen moet u beslissen: “komt mijn paard later in het slachthuis terecht of niet?” Het antwoord op deze vraag zal ook ingevuld worden op het identificatieattest en dus verbonden zijn met het chipnummer. Let op !!!: een niet-slachthuis paard kan nooit meer in het slachthuis belanden,een slachthuis paard kan nog wel een niet-slachthuis paard worden.
 • Het chipnummer is dus onlosmakelijk verbonden met de identificatie van het paard en de gegevens van de eigenaar.
 • Als het paard wordt doorverhandeld moet de adreswijziging worden gemeld aan de hand van het mutatiedocument.
 • Elk paard zal steeds vergezeld moeten worden van een paspoort.

Aanvraag tot registratie

 • U als eigenaar stuurt een ‘aanvraagformulier tot identificatie’ op naar de databank VCP (Vlaamse Confederatie van het Paard). Dit aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.idpaarden.be of is te verkrijgen via uw dierenarts.
 • Dit formulier vult U in (bij dierenarts schrijft U: Dr Verswijvel Karl, Steenweg Op Mol 23, 2360 Oud-Turnhout, Ordenummer N3322)
 • U krijgt uw dossier toegestuurd en neemt vervolgens contact met ons op om uw paard te komen chippen.
 • Uw dierenarts stuurt de definitieve documenten op en binnen de 60 dagen ontvangt u een paspoort, eventuele stamboekformulieren en een mutatiedocument voor uw paard.

Opmerkingen:

 • Veulens die worden ingeschreven in een stamboek worden best eerst door de veulencontroleur geschets vooraleer ze worden gechipt.
 • Voor paarden met chip maar zonder paspoort of paarden met een paspoort maar zonder chip: stuur een ‘aanvraagformulier voor indentificatie’ op naar de VCP. Uw dierenarts zal dan contact met u opnemen.
 • Als uw paard gechipt is én een paspoort heeft controleer dan op volgende website www.idpaarden.be ofdat uw paard geregistreerd is. (Alle gegevens worden op dit ogenblik overgezet. Dit is nog niet volledig in orde. Controleer later nog eens.)
 • Kosten voor de VCP zijn: Voor een paard zonder paspoort: 58.21 euro (u krijgt er automatisch een paspoort bij). Voor een paard met een paspoort: 42.99 euro. LET OP: Deze kosten staan volledig los van de dierenartskosten en het plaatsen van de chip.

Wie mag de chip plaatsen?

Er wordt een lijst opgesteld van gemachtigde identificeerders. Deze bestaat uit dierenartsen die erkend zijn voor deze handeling.