Stamcel therapie, de toekomst begint nu!

Stam Cell Therapie

Stam Cell therapie.
Vele mensen beginnen dan te denken aan het schaap Dolly dat in 1996 gekloond werd uit cellen van haar moeder. Dit is niet wat we hier doen. We gaan geen nieuwe dieren maken en zo zijn er ook geen etische problemen.

Waar we het hier wel over hebben is het aanmaken van nieuwe cellen om een beschadigd orgaan te genezen. De cellen die we hievoor gebruiken zijn geen embryonale cellen maar stam cellen die aanwezig zijn in ieder individu. De stam cellen komen overal voor maar in het vet zitten er het meeste en ze zijn gemakkelijk toegankelijk.

Wat is een stam cell?

Een stam cell is een cel die de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen tot eender welke cel in het lichaam. Als een dier een wondje heeft zal dat bijvoorbeeld genezen vanuit de stam cellen in de huid. We gebruiken deze cellen om te laten differentiëren naar die soort cellen die we nodig hebben om een bepaalde aandoeningte genezen. Om deze cellen te laten groeien is er ook nood aan groeifactoren. Deze bevinden zich in het bloed.
Zoals reeds gezegd gebruiken we de stam cellen in het vet samen met de groeifactoren in het bloed om de cellen te stimuleren om te groeien.

Waarvoor kunnen we stamcellen gebruiken bij honden?

Voorlopig kunnen we deze revolutionaire therapie toepassen voor gewrichtsletsels bij honden. Meer in het bijzonder voor het herstellen ven het kraakbeen, daar waar het beschadigd is.

Waarvoor kunnen we stamcellen gebruiken bij katten?

Bij de kat kunnen we de stamcellen gebruiken voor het behandelen van chronisch nierfalen.

In een later stadium zullen ook andere aandoeningen kunnnen behandeld worden maar dit is nog in ontwikkeling.

Wat is de procedure?

Er zijn 2 mogelijkheden om een dier te behandelen.

1) Autoloog: we gebruiken stamcellen van het dier dat we willen genezen:

– De behandeling verloopt in een aantal stappen. Na het maken van de diagnose van arthrose via radiografiën bij de hond zullen we bepalen of de hond eventueel in aanmerking kan komen voor stamcel therapie.  Bij katten zullen we bepalen aan de hand van bloedonderzoek en klinsche symptomen of ze een mogelijke kandidaat is.

– Als de hond of kat een kandidaat is dan zal hij of zij eerst een klein roesje moeten ondergaan waarbij we uit de lies een 10 gram vet weghalen, hierin zitten de stamcellen. Ook nemen we een deel bloed af , waar de groeifactoren in zitten.

– We sturen dit alles naar het labo waar de stamcellen geïsoleerd, gezuiverd en behandeld worden onder specifieke omstandigheden in een bepaald milieu. Dit proces duurt een 2 tal weken. Daarna worden de geconcentreerde stamcellen (minimum 10 miljoen) tetug verzonden naar de praktijk.

– Een 2 de korte  narcose is nodig voor het toedienen van de stamcellen. Bij de hond brengen we de stamcellen aan in het beschadigd gewricht. Zijn er meerdere gewrichten aangetast dan kan een deel ook in het bloed toegediend worden. Bij de kat worden de stamcellen in de cortex van de nier ingespoten onder echo begeleiding.

2) Alogeen: we gebruiken stamcellen van een andere hond om jouw hond te genezen (niet bij katten)

– Hier moeten we na het maken van de diagnose enkel wachten op de stamcellen van het labo. De eerste narcose in dan niet nodig, enkel bij het toedienen moet hij even is slaap.

Wat is het effect van de stamcellen in jouw dier?

In het gewricht van de hond hebben de stamcellen 3 grote voordelen.

1) Ze remmen de cellen die verantwoordelijk zijn voor ontstekingen in het gewricht. Hierdoor zijn ze sterke natuurlijke ontstekingsremmers. Er is dan geen nood meer aan het geven van medicatie voor de ontsteking in de gewrichten. Voedings supplementen mogen wel nog gegeven worden.

2) De stamcellen gaan differenciëren tot chondrocyten. Dat zijn de cellen die aanwezig zijn in het kraakbeen en instaan voor de aanmaak van de “matrix”. Dit is de structuur waardoor het kraakbeen schokken kan opvangen.

3) De toegediende stamcellen zullen ook de lokaal aanwezige cellen gaan stimuleren tot het aanmaak van nieuw weefsel.

Bij de kat zal er naast het sterk ontstekingsremend effect ook aanmaak zijn van nieuwe cellen in de nieren dewelke dan weer kunnen instaan voor de filtratie van het bloed.

Resultaat?

Een hond die minder last heeft van zijn gewrichten is een gelukkigere hond.

In het bloed kunnen we bij katten een verbetring van de nierwaarden zien. De symptomen (mindre eten, meer drinken, overgeven) zullen ook verdwijnen.