Leptospirose

Een ziekte die weer meer en meer voorkomt, neem even de tijd om dit te lezen!

Kijk even op deze site voor meer info: http://www.leptospirose.nl/index.asp

Deze ziekte is een zoönose. Dit wil zeggen dat de mens ook kan besmet worden via een besmette hond.

Ziekteverwekkers

Leptospirose wordt veroorzaakt door bacteriën. Door ratten, muizen en besmette honden komen deze bacteriën in de omgeving terecht. Bij temperaturen boven de 18 graden kunnen deze in de grond tot 6 weken overleven, in water zelfs enkele maanden. De besmetting komt dan ook meer voor in de warmere maanden.

Ziektebeeld

Een hond raakt besmet doordat leptospiren vanuit de leefomgeving via de slijmvliezen of wondjes het lichaam van de hond binnendringen.

Vervolgens verspreiden ze zich via het bloed naar verschillende organen, waardoor ongeveer een week na besmetting de eerste algemene symptomen kunnen optreden, zoals verminderde eetlust, braken en koorts.
Als de ziekte verergert, doen zich, afhankelijk van de betrokken organen, andere symptomen voor.

De dieren zijn uitgeput, hebben soms geelzucht, trillende spieren of bloederige diarree door ernstige beschadiging van het maagdarmkanaal.

Aantasting van de nieren leidt ertoe dat de dieren frequent moeten plassen en resulteert vaak in uitval van de nieren.

Ook aantasting van de longen is mogelijk; in dat geval zien we dat de dieren gaan hoesten (mogelijk met bloed) en benauwd zijn.

Behandeling

Een hond met leptospirose heeft intensieve medische zorg nodig. Naast behandeling van de symptomen, moeten besmette en zieke honden (met het oog op de zoönotische aard van de ziekte en de uitscheiding van ziekteverwekkers) vaak met antibiotica behandeld worden.

Bij niet-gevaccineerde dieren heeft een ernstige leptospirose-infectie meestal een dodelijke afloop.

Bescherming door vaccinatie

De belangrijkste voorzorgsmaatregel tegen leptospirose is vaccineren.

Tot voor kort veroorzaakten vooral twee varianten (Canicola en Icterohaemorrhagiae) ziektegevallen in West-Europa. De huidige vaccins beschermen uitstekend tegen deze twee varianten. Echter, steeds vaker worden ook andere varianten in West-Europa aangetroffen (Australis en Grippotyphosa). De oudere vaccins beschermen hier niet tegen.

Om bescherming te bieden tegen deze nieuwe varianten van leptospirose is er nu een nieuw vaccin beschikbaar.

Bent U niet zeker of Uw hond de juiste bescherming heeft dan mag je gerust even bellen of binnespringen met zijn of haar vaccinatieboekje.