Katrien Nuyens

Tijdens mijn bacheloropleiding : Agro-en biotechnologie specialisatie dierenzorg, heb ik mijn stage gelopen bij ”De Blauwe Ark”. Nadat ik mijn diploma heb behaald, ben ik hier ook gestart als dierenartsassistente. Ik streef ernaar om u een goede service te verlenen en uw huisdier zo comfortabel mogelijk te laten vertoeven in ons centrum.

Daarenboven verzorg ik ook het Obi fit programma. Dit is een programma voor honden dat twee belangrijke doelen nastreeft. Enerzijds proberen we samen uw hond terug fit en gezond te krijgen. Anderzijds proberen we het traject voor het afvallen van uw hond leuk te maken voor uw hond, maar ook voor u.