Dierenartsencentrum

Dierenartsencentrum? 

Een dierenartsencentrum is een inrichting die over lokalen en uitrusting beschikt die beantwoorden aan de voorwaarden vastgelegd door de Hoge Raad van de Orde en die regelmatig worden aangepast aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

 
Dit wil zeggen dat een dierenartsencentrum verplicht is om aan hoge normen te voldoen, zowel wat betreft het comfort en  welzijn van de dieren als de hygiëne en de inrichting van de praktijk. Ook van de dierenartsen wordt een extra inspanning gevraagd. Zo moeten de dierenartsen van een dierenartsencentrum overweg kunnen met de meest courante diagnostische en chirurgische technieken en alle benodigde materiaal daarvoor moet aanwezig zijn.
 
De orde controleert de kwaliteit van de zorgverstrekking en de dienstverlening.
De uitrusting van een dierenartsencentrum moet meegroeien met de evolutie van de wetenschap en de technologie.
 
Buiten alle eerstelijns diergeneeskunde handelingen, zoals vaccinaties en routine operaties, worden er in een dierenartsencentrum dus ook de meer gespecialiseerde onderzoeken en operaties uitgevoerd in een optimale omgeving door ervaren en gemotiveerde dierenartsen.

 

Na een herschikking in ons personeelsbestand waren wij in de mogelijkheid om de erkenning aan te vragen als dierenartsencentrum.

Na een uitgebreide controle door de Orde der dierenartsen werd onze praktijk op 23 oktober 2009 erkend. 

Vanaf heden zijn wij dan ook het eerste en enige Dierenartsencentrum in een straal van 30 Km rond Turnhout.