Operatie en anaesthesie bij onze huisdieren


Tegenwoordig worden meer en meer dieren één of meerdere keren in hun leven geopereerd. Dit kan om uiteenlopende redenen. Dikwijls wordt er preventief geopereerd om vb. te steriliseren of te castreren. Soms is het nodig een dier te opereren om een bepaalde aandoening te verhelpen. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn en alle organen komen in aanmerking.
Vb.      -na een aanrijding kan er een breuk zijn in een bot of een scheur in een ligament
-er kan een vreemd voorwerp vast blijven zitten in de darm dat moet verwijderd worden,
-er kan een ernstige ontsteking zijn aan het oor waarbij enkel een operatie uitkomst biedt,
-er kunnen tumoren zijn in zowat alle organen die vaak volledig te genezen zijn door zo snel mogelijk deze tumoren te verwijderen
-aandoeningen aan de tanden vragen vaak chirurgisch interventie
-blaasstenen kunnen door het openmaken van de blaas verwijderd worden
-aandoeningen aan ogen en oogleden zijn vaak nodig om het oog te redden
Deze lijst is natuurlijk niet volledig en kan eindeloos aangevuld worden

                

                           Verwijderen klein gezwel op flank                            Herstel scheur in kruisband, knie
 
Het spreekt voor zich dat niet elke dierenarts zich in al deze aandoeningen kan specialiseren.
Samenwerken en specialiseren is dus de boodschap om goede diergeneeskundige zorgen te kunnen blijven aanbieden.
 
Zer belangrijk is het maken van een juiste diagnose vooraleer te beginnen met een operatie.
Dit kan gebeuren door een goed klinisch onderzoek, door radiografie, echografie, bloedonderzoek,…Al deze instrumenten vragen grote investeringen maar zijn onontbeerlijk om geen onnodige risico´s te nemen of om nutteloze ingrepen te vermijden.

 

Ook dieren die binnenkomen voor een "routine operatie" kunnen steeds een aandoening hebben waarvan uiterlijk nog niets te zien is. Daarom raden wij aan, zeker bij risicopatoënten, om vooraf even hun bloed te onderzoeken. Het resultaat van dit bloedonderzoek geeft ons belangrijke informatie waardoor we de risico´s nog meer kunnen beperken. Hierdoor kunnen we inspelen op de individuele behoefte van uw huisdier. Met ons "in house" labo hebben we nu zeer snel een betrouwbaar resultaat.

 

Maar één van de belangrijkste zaken bij een operatie is de anesthesie (het in slaap doen).

Dit kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk met een injectie met bepaalde producten in de spieren of met “gas”.
De injectieanesthesie wordt bij ons bijna niet meer gebruikt omdat het niet zo veilig is tov de gas anesthesie.
Bij een injectie kan er aan de diepte van de narcose niets meer veranderd worden tijdens de ingreep. Heeft dat dier teveel product gekregen, bv omdat zijn leverfunctie niet meer optimaal is, dan kan het er natuurlijk niet meer uitgehaald worden. Als het dier te weinig gekregen heeft zal het misschien wakker worden tijdens de operatie. Geen aangename gedachte!!
 
Stel u voor dat de huisarts voorstelt om u met een spuitje even in slaap te doen en snel u blinde darm eruit te halen in zijn spreekkamer!! U zou terecht opmerken dat dit volledig absurd klinkt. Wel met onze huisdieren is het niet anders gesteld.
                          
Het is dan ook duidelijk dat het veel veiliger is om met gas te werken. Bij het toedienen van gas kunnen er op elk tijdstip tijdens de ingreep aanpassingen gebeuren in de diepte van de narcose. Als het dier te diep gaat in de narcose kan je de concentraties van de ingeademde gassen veranderen. Ook als het dier niet diep genoeg is, vb tijdens een pijnlijk deel van de operatie, kan je gewoon even de diepte van de narcose aanpassen.
Je kan dan afvragen waarom sommige dierenartsen nog alle operaties met injecties doen. De verklaring ligt bij een paar eenvoudige feiten:
-Bij het induceren van een gasanaesthesie zijn er 2 mensen nodig, moet er in een bloedvat kunnen geprikt worden en zal er een tube in de luchtpijp van het dier moeten aangebracht worden           
-Tijdens een operatie met gas zijn er minstens 2 dierenartsen nodig, namelijk één die de ingreep uitvoert (chirurg) en één die de patiënt in het oog houdt en die de nodige aanpassingen kan doen in de diepte van de narcose (anesthesist).
-De aanschaf van de machine om gasanesthesie te doen en alle ander materiaal dat nodig is,is alleen te verantwoorden als er genoeg operaties kunnen uitgevoerd worden.
 

 

Zeer belangrijk bij een operatie is de pijnbestrijding. Bij ons worden zowel voor, tijdens als na een operatie producten toegediend die ervoor zorgen dat het dier zo weinig mogelijk pijn heeft. Vroeger werd wel eens beweerd dat er geen pijnstillers mochten gegeven worden omdat het dier dan te veel zou bewegen na een operatie. Nu is het bewezen dat de genezing veel vlotter zal verlopen als het dier minder pijn heeft. Als de operatie goed uitgevoerd werd mag het dier, zodra het kan, vrij bewegen.
 
 

 
 
 
De operatie zelf kan niet uitgevoerd worden in eender welke ruimte. In de consultatiekamer komen er allerlei dieren, mogelijk met besmettelijke aandoeningen. Het is dan ook uit den boze dat er in deze ruimte bij een dier bv. de buik of een gewricht wordt opengemaakt.
De ingreep moet gebeuren in een speciaal daarvoor bestemde ruimte, namelijk een operatiekamer.
In deze ruimte staan alleen die instrumenten die nodig zijn voor de operatie zelf. 
 
 
 

 

 

 

Na de operatie moet het dier wakker worden en bijkomen van de narcose. Dit gebeurd in een ruimte waar het dier rustig wakker kan worden maar waarbij het toch in het oog kan gehouden worden. Het moet ook mogelijk zijn dat er kan ingegrepen worden mocht dit nodig zijn.

Een dier kan na een ingreep niet slapend naar huis!
Wat gaat u thuis doen als het dier in ademnood komt of slecht reageert op een toegediend product? Als u terug naar de praktijk moet rijden kan het al te laat zijn. 
 

 

Besluit:

-Zeer veel operaties zijn mogelijk, er moet wel eerst een goed klinisch onderzoek gebeuren en de juiste diagnose moet gemaakt worden eventueel na voorafgaande onderzoeken.
-Een simpele bloedtest in de praktijk geeft informatie over de werking van de vitale organen
-De narcose kan tegenwoordig zeer veilig gebeuren, ook bij oudere dieren, door gasanesthesie
-2 dierenartsen zijn nodig tijdens de ingreep
-Bij elke operatie moeten pijnstillers toegediend worden
-Een operatie gebeurd in een operatiekamer
-Een dier kan niet naar huis als het niet volledig wakker is