Samen maakt sterk!

Sinds de sterke ontwikkeling van de kennis van ziektes en operaties bij de kleine huisdieren is het niet meer mogelijk dat elke dierenarts alles kent over alle diersoorten.
Zo zijn er veeartsen gespecialiseerd in grote huisdieren zoals runderen en varkens, dierenartsen die ingezet worden in de controle van de voedingsketen (slachthuizen…), dierenartsen die letten op het welzijn van de dieren (export, ministerie,…), dierenartsen die zich uitsluitend richten op de verzorging van kleine huisdieren zoals hond, kat, konijn, ...

Deze specialisatie is in de geneeskunde al veel langer bezig. De huisarts gaat niet meer snel even een blinde darm opereren in zijn spreekkamer. Iedereen vindt het ook logisch dat een dermatoloog (huidspecialist) niet alles weet over botchirurgie.

Ook in de diergeneeskunde komt deze specialisatie er aan. België loopt hier wel een beetje achter op onze buurlanden. In Nederland, Frankrijk en Engeland vind je nog nauwelijks een praktijk bestaande uit slechts één dierenarts. 
Door samen te werken is er een veel hogere kennis van de moderne diergeneeskunde beschikbaar. Elke dierenarts kan zich toeleggen op een bepaalde specialiteit en overleg is mogelijk met de andere dierenartsen binnen de praktijk. Er komt ook tijd vrij voor bijscholing in binnen- en buitenland.

Door samen te werken kunnen de infrastructuurkosten gedrukt worden. Op die manier is het mogelijk om een hogere standaard van verzorging te geven aan uw huisdier voor een eerlijke prijs. Om een goede diagnose te stellen, zijn er soms dure toestellen nodig. Door samen te werken is het makkelijker om zulke apparaten aan te kopen en om voldoende tijd vrij te kunnen maken om er mee te leren werken.

Wanneer van bij het begin de juiste diagnose kan gemaakt worden, zal het dier minder lijden en zullen de kosten beduidend lager zijn.

In onze praktijk werken vier dierenartsen die zich, binnen de kleine huisdieren, richten op een bepaald aspect van de gezondheid van onze trouwe vrienden.

Ook is er in de praktijk een assistente aanwezig.

Om steeds bij te blijven met de snelle evolutie van de diergeneeskunde volgen wij regelmatig bijscholingen en gespecialiseerde congressen in binnen- en buitenland. Iedere dierenarts zal zich meer en meer gaan toeleggen op een bepaald vakgebied.

Maar ook een goede 1ste lijns diergeneeskunde is uiterst belangrijk. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld de vaccinaties. Als U met Uw huisdier bij ons in de praktijk komt voor een vaccinatie wordt er niet snel, zonder uitleg, een spuitje gegeven, maar kan u erop rekenen dat er eerst een grondig onderzoek zal gebeuren. We noemen dit het conditieconsult.